Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Δημιουργήσαμε τη νέα custom ιστοσελίδα της online πλατφόρμας ExportsGR καθώς οι αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης καθιστούσαν απαραίτητο τον επανασχεδιασμό της και ως προς το design και ως προς τις λειτουργίες.

Οι στόχοι μας, πέρα από το σχεδιασμό του νέου εικαστικού, ήταν η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη / επισκέπτη, η ευκολότερη διαχείριση και η καλύτερη οργάνωση περιεχομένου και δεδομένων.