Όταν απευθύνεσαι σε ένα γραφείο κατασκευής ιστοσελίδων, πρέπει να αναμένεις να σου γίνουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι σημαντικές για το τελικό αποτέλεσμα. Αν αυτές δεν γίνουν, τότε είναι η πρώτη ένδειξη πως ίσως το γραφείο αυτό δεν είναι η κατάλληλη επιλογή για σένα.

Παρακάτω αναφέρω δυο παραδείγματα ερωτήσεων που πρέπει να σου γίνουν:


Α) Στην περίπτωση που δεν έχεις ήδη κάποιο site και σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις, τότε η πρώτη ερώτηση πρέπει να είναι:

Ποιος θα είναι ο σκοπός της ιστοσελίδας;

(Σε αυτό το σημείο ο web designer θα εξηγήσει τι εννοεί και θα δείξει παραδείγματα καθώς ο σκοπός που πρέπει να επιτελεί μια ιστοσελίδα καθορίζει το design, το περιεχόμενο, τις εικόνες κ.α.)


Β) Σε περίπτωση που ήδη διαθέτεις μια ιστοσελίδα και θέλεις να την αλλάξεις, τότε η πρώτη ερώτηση πρέπει να είναι:

Γιατί θέλεις να την αλλάξεις;


Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση, βάσει της απάντησής σου θα ακολουθήσει μια σειρά 7 – 8 ερωτήσεων. Το σύνολο των απαντήσεων σου θα επιτρέψει στον επαγγελματία να συντάξει την προσφορά, να ετοιμάσει ένα προσχέδιο και να θέσει τις βάσεις / τις ράγες πάνω στις οποίες θα κινηθεί το έργο ως προς το εικαστικό, τη δομή, τις λειτουργίες και το περιεχόμενο.

Συμπέρασμα

Αν οι πρώτες ερωτήσεις του επαγγελματία στον οποίο απευθύνεσαι δεν σου δημιουργούν την αίσθηση πως ενδιαφέρεται να καταλάβει πλήρως εσένα, την επιχείρησή σου, το κοινό σου κ.α. τότε η ιστοσελίδα σου δε θα φέρει τα αποτελέσματα που ελπίζεις.

Share