αντιγραφή και επικόλληση

Προσοχή όταν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένου. Γιατί;

Όποτε αντιγράφετε περιεχόμενο από μια άλλη ιστοσελίδα στη δική σας, δεν αντιγράφετε μόνο το κείμενο αλλά και ότι υπάρχει σε μορφή κώδικα (css μορφοποιήσεις κειμένου, συνδέσμους κ.α.) με αποτέλεσμα κατά την επικόλληση το περιεχόμενό σας να είναι διαφορετικό σε εμφάνιση σε σχέση με το υπόλοιπο της ιστοσελίδας σας. Διαφορετικά γράμματα, χρώματα, μεγέθη κ.α..

π.χ.

Όποτε αντιγράφετε περιεχόμενο από μια άλλη ιστοσελίδα στη δική σας, δεν αντιγράφετε μόνο το κείμενο αλλά και ότι υπάρχει σε μορφή κώδικα (css μορφοποιήσεις κειμένου, συνδέσμους κ.α.) με αποτέλεσμα κατά την επικόλληση το περιεχόμενό σας να είναι διαφορετικό σε εμφάνιση σε σχέση με το υπόλοιπο της ιστοσελίδας σας. Διαφορετικά γράμματα, χρώματα, μεγέθη κ.α..

Για να μην συμβαίνει αυτό να επιλέγετε Επικόλληση ως απλό κείμενο αντί για σκέτο Επικόλληση. Έτσι, θα αντιγράφετε μόνο το κείμενο και όχι κώδικα ο οποίος θα αλλοιώνει την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας.

αντιγραφή και επικόλληση

SHARE