υποστήριξη ιστοσελίδων

  • Τεχνική: Επίλυση τεχνικών προβλημάτων όπως η λειτουργία των email σας, θέματα φιλοξενίας, αντίγραφα ασφαλείας και όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις.
  • Επιχειρησιακή: Η επιχειρησιακή υποστήριξη αφορά θέματα διαχείρισης, δυσκολίες προσθήκης περιεχομένου, δυσκολίες με ανέβασμα εικόνων.
  • Προωθητική: Αφορά συμβουλές και ενέργειες για την καλύτερη δυνατή προώθηση της σελίδα σας και κατ΄επέκταση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας.
  • Εκπαιδευτική: Η Webstation αναλαμβάνει την εκμάθησή σας στη διαχείριση της ιστοσελίδας σας.

υπηρεσίες

κατασκευή ιστοσελίδων
προώθηση ιστοσελίδων
υποστήριξη ιστοσελίδων
διαχείριση ιστοσελίδων
δημιουργία περιεχομένου
φιλοξενία ιστοσελίδων

επικοινωνήστε μαζί μας

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14, ΤΡΙΚΑΛΑ 421 31 | INFO@WEBSTATION.GR | +30 24310 31700